"30 jaar afbetalen voor een huis is érg lang"

Andere Belgische banken zien geen heil in het initiatief van concurrent AXA om een woonkrediet op 30 jaar met vaste rentevoet op de markt te brengen. AXA is voorlopig de enige die een dergelijke formule aanbiedt. Het hoopt daarmee een breder publiek te bereiken. Bouwen of een huis kopen is zó duur geworden, dat het voor almaar minder mensen haalbaar is. Door een lening op 30 jaar af te sluiten, wordt de maandelijkse aflossing al een stuk draaglijker.

BR>

Andere banken zijn niet geneigd om het voorbeeld van AXA te volgen. Sommige - onder meer KBC en Dexia - bieden wel leningen op 30 jaar aan, maar dan alleen met een variabele rentevoet. Meest populair is die met een vaste rentevoet tijdens de eerste tien jaar en daarna telkens om de vijf jaar een herziening van de voorwaarden.

Koen Smets van Argenta

valt niet voor de formules. “We houden het op looptijden tot 20 jaar. Dertig jaar is niet onze politiek. En eerlijk gezegd: we verwachten er niet zoveel van.”

Volgens

Hilde Junius van Fortis Bank

, de marktleider voor woonkredieten,is “dertig jaar toch wel erg lang. Wij gaan tot 25 jaar met een variabele rentevoet. We hebben wel producten waarbij niet het maandelijks af te betalen bedrag wordt aangepast aan de veranderde rentevoet, maar wel de looptijd van de normale 20 jaar wordt verlengd of ingekort.”

Ook

BBL

heeft geen plannen om AXA te volgen. “We denken dat de formule niet succesvol zal zijn. De langste looptijd die onze klanten vragen, is 25 jaar. In dat geval gaat het om een formule met variabele rentevoet. Twintig jaar is bij ons de langste looptijd voor een vaste rentevoet”, aldus Ilse De Muyer.

Viviane Huybrecht van KBC Bank

merkt op: “Het bedrag per maand ligt dan wel lager, maar op het einde van de rit komt het wel duurder uit. We hebben geen plannen om ook een dergelijke formule uit te werken.” Alleen indien echt nodig biedt KBC Bank kredieten tot 30 jaar aan, maar alleen met een variabele rentevoet.

Yves Evenepoel van Test-Aankoop

is verbaasd over de positieve aandacht die de dertigjarige woonlening met vaste rentevoet de jongste dagen heeft gekregen. Hij heeft een aantal bedenkingen bij de formule.

“Een langere looptijd betekent vooreerst dat er méér intresten moeten betaald worden. Ten tweede moet de lener niet alleen langer de schuldsaldoverzekering (waarbij de lening niet meer moet afbetaald worden bij overlijden) meeslepen, maar zal die ook flink duurder worden als de lener de 50 jaar passeert.

Ook fiscaal is er een risico. De meesten leggen vanaf 40 of 45 jaar wat geld opzij voor een extra pensioen. Bij een woonkrediet op 30 jaar is de fiscale ruimte voor een extra pensioenverzekering op die leeftijd nog altijd opgebruikt door de hypotheeklening. Dat maakt het fiscaal voordeel minder interessant.”

Nu in het nieuws