Website leert kinderen veilig surfen

Onderwijsspecialisten uit Nederland, Groot-Brittannië, Spanje en IJsland hebben een internetpagina met tips samengesteld om kinderen veilig op het internet te laten surfen. De website is een reactie op recente schandalen waarbij pedofielen, ook in België, via zogenaamde chatrooms contact zochten met kinderen.

BR>

De pagina vertelt hoe ouders en kinderen op een verantwoorde manier het internet kunnen gebruiken. Verder geeft de website tips over hoe ouders hun kinderen

on line

kunnen beschermen en op welke manier er het best kan worden gepraat over het internetgebruik.

Vijf tips om uw kind veilig te laten surfen

Laat uw kind voorzichtig omgaan met persoonlijke informatie. Wijs uw kind er bijvoorbeeld op niet zomaar haar/zijn naam, leeftijd of telefoonnummer bekend te maken.

Stel uzelf op de hoogte van de diensten en websites die uw kind gebruikt.

Moedig uw kinderen aan het u te vertellen als zij op het internet iets vinden dat suggestief, obsceen of bedreigend is, of waardoor ze zich ongemakkelijk voelen.

Gebruik het internet als een familieactiviteit. Zet de computer indien mogelijk in de huiskamer in plaats van op de slaapkamer van het kind.

Probeer de on-linevrienden van uw kind te leren kennen zoals u dat bij zijn/haar andere vrienden ook zou doen.