Wie betaalt ongeval op school?

Een ongeluk is snel gebeurd. Ook op school. Maar wie is aansprakelijk voor een gebroken been, een kapotte bril, gsm of veel erger? Zoals maandag in het Waalse Manhay. Daar overleed de negenjarige Maxime Vandormael nadat hij op school een voetbaldoel op zijn hoofd had gekregen.

Budget & Recht

ploos de kwestie rond aansprakelijkheid en schadevergoeding bij schoolongevallen in zijn jongste nummer uit.

brousseeuw

Zoals eender waar geldt ook op school de algemene regel "dat degene die aan de oorsprong ligt van de schade die is berokkend, of liever degene die aansprakelijk is, het slachtoffer moet vergoeden". De verzekering (van burgerlijke aansprakelijkheid) van de "schuldige" betaalt. Gouden raad: controleer of de verzekeringspolis van de school degelijk is.

Leerling is schuldig

De leerling is aansprakelijk, maar die aansprakelijkheid wordt overgeheveld naar de ouders, omdat de wet vermoedt dat een kind fouten maakt omdat hij slecht is opgevoed. Een kind kan maar aansprakelijk worden gesteld als het voldoende onderscheidingsvermogen heeft. Zoniet is er geen sprake van fout, noch van het kind, noch van de ouders. De wet blijft erg vaag over de leeftijd waarop een kind onderscheidingsvermogen heeft. Wel kan de juridische constructie van

objectief onrechtmatige daad

worden ingeroepen. Dit betekent dat 'de daad' als een fout zou worden gezien als het kind ouder was geweest en dus wel voldoende onderscheidingsvermogen had gehad.

Wie betaalt?

De gezinsverzekering van de ouders. Is de leerling niet aansprakelijk, dan zal de verzekering van de school betalen.

Leerkracht is schuldig

De leerkracht is aansprakelijk voor de fouten die hij zelf begaat, maar ook voor de fouten van de leerlingen, die onder zijn toezicht staan.

Wie betaalt?

De verzekering van de school.

School is schuldig

De school (directie of inrichtende macht) is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt werd door een slechte organisatie of door een gebrek aan omkadering, bijvoorbeeld te weinig toezicht.

Wie betaalt?

De verzekering van de school.

Niemand is schuldig

Als een ongeval (bijvoorbeeld al spelend een arm breken) gebeurt op een moment dat er voldoende toezicht was en de ouders geen slechte opvoeding kan worden verweten, kan niemand aansprakelijk worden gesteld.

Wie betaalt?

U moet de schade zelf betalen.

Iedereen is schuldig

Het kan gebeuren dat verscheidene personen (leerlingen, leerkrachten en school) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een ongeval.

Wie betaalt?

In principe de verzekering van de school, die wellicht de verzekering van de andere partijen zal aanspreken om een deel te betalen.