Hasquin gaat Franstaligen in Vlaanderen niet opnieuw subsidiëren

De minister-president van de Franse gemeenschapsregering Hervé Hasquin (MR) ontkent dat de Franse gemeenschap voortaan over een wettelijke basis beschikt om Franstalige organisaties in de Vlaamse rand te subsidiëren.

Belga

Enkele artikels in de Vlaamse pers hadden zaterdag gesuggereerd dat Hasquin op basis van de resolutie-Nabholz van de Raad van Europa opnieuw subsidies zou toekennen aan Franstalige verenigingen in Vlaanderen.

Hasquin heeft naar eigen zeggen nooit met dergelijke verklaringen uitgepakt. Hij herhaalt dat de Franse gemeenschapsregering zich neerlegt bij de arresten van het Arbitragehof die de subsidiëring verbieden.

Wel sprak de minister-president in het RTBF-interview de hoop uit dat de resolutie-Nabholz een bijdrage kan leveren om de subsidiëring op termijn opnieuw mogelijk te maken.