Sp.a: ook maximumfactuur voor openbaar vervoer

Er moet ook een maximumfactuur komen voor het openbaar vervoer en andere gemeenschapsvoorzieningen. Dat stellen de Vlaamse socialisten, die zaterdagvoormiddag in Hasselt een koepeltekst voorstelden die de essentiële waarden van de sp.a vertaalt.

Belga

De sp.a-kopstukken Patrick Janssens, Steve Stevaert, Johan Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke maken zaterdag en zondag per trein een rondreis door Vlaanderen van en naar socialistische bolwerken.

De Vlaamse socialisten bogen zich ook over de vraag wanneer de openbare dienstverlening al dan niet gratis kan worden aangeboden. Sommige gemeenschapsvoorzieningen - onderwijs, openbaar vervoer en cultuur - vindt de sp.a zo essentieel dat ze gratis moeten worden verleend. De financiering gebeurt dan vanuit de algemene middelen en dus volgens de draagkracht van de mensen.