Verhofstadt minimaliseert resolutie-Nabholz

De resolutie-Nabholz heeft geen gevolgen voor de Belgische staat. Dat zei premier Guy Verhofstadt vrijdag. "We moeten de resolutie herleiden tot wat ze is: bijna niets", aldus de eerste eerste minister.

Belga

Verhofstadt verwierp ook de stelling van minister-president Hervé Hasquin van de Franse gemeenschap dat na de stemming in de Raad van Europa niets meer de subsidies aan Franstalige culturele verenigingen in de weg staat. "Er is in dat verband een uitspraak van het Arbitragehof en die is belangrijker dan een resolutie", vond de eerste minister.

Volgens hem is de resolutie totaal niet in overeenstemming met de grondwet en de tradities in ons land. Daarom is de resolutie onbruikbaar.