"Saddam krijgt zeven dagen de tijd"

De Iraakse president Saddam Hussein krijgt zeven dagen de tijd om in te stemmen met de "volledige en definitieve vernietiging" van zijn massavernietigingswapens en de deuren van zijn paleizen te openen voor wapeninspecteurs van de Verenigde Naties. Dat is de strekking van een ontwerp-resolutie die de Verenigde Staten en Groot-Brittannië willen voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad.

AP Ned

Negeert Irak de deadline, dan krijgt de internationale gemeenschap het recht "alle noodzakelijke middelen" in te zetten, aldus het voorstel. Het persagentschap AP is van de inhoud op de hoogte gesteld door een bron bij de Amerikaanse regering en diplomaten bij de Verenigde Naties.

De VS proberen steun voor het voorstel te werven bij de overige permanente leden van de Veiligheidsraad, die vetorecht hebben: Frankrijk, Rusland en China. Voorlopig zijn de pogingen weinig succesvol. De drie landen willen Irak een laatste kans geven de VN-wapeninspecteurs hun werk goed te laten doen.

Bush belde vrijdag met de Franse president Jacques Chirac om zijn steun te winnen, maar de Fransman gaf hem te verstaan dat hij vasthoudt aan het Franse twee-fasenplan. Frankrijk heeft twee resoluties voorgesteld: een waarin de toelating van inspecteurs wordt geëist en een tweede waarin het gebruik van geweld wordt toegestaan. De tweede resolutie zou pas moeten worden aangenomen als Irak de eerste negeert.