Geschil TV Limburg en VRT: verder overleg deze week

TV Limburg en de VRT knopen nog deze week gesprekken aan over de komende twee thuiswedstrijden van Racing Genk in de Champions League. De regionale zender ziet af van zijn voornemen om sfeerbeelden te maken, maar hoopt een regeling te treffen met de openbare omroep om toch aan beelden te geraken. Het geschil tussen de zenders is daarmee wel bijgelegd, maar voor secretaris Ernest Bujok van de vzw TV Limburg is de kous nog niet helemaal af.

Belga

TV Limburg had eerder een kort geding aangespannen tegen de VRT. De regionale zender wilde sfeerbeelden maken tijdens de wedstrijd van Racing Genk tegen AEK Athene en baseerde zich daarvoor op het Vlaams decreet op de vrije nieuwsgaring. Volgens het contract van de openbare omroep met de Europese voetbalbond UEFA mag evenwel geen enkele andere zender dan de houder van de exclusieve rechten in het stadion filmen tijdens de wedstrijd. De rechter in eerste aanleg oordeelde dat de VRT de regionale omroep moest toelaten in het stadion, op straffe van een dwangsom van een miljoen euro per overtreding. Probleem daarbij was dat de VRT niet bevoegd is voor de accreditaties. Daarover zijn beide partijen het nu eens, waardoor ze de rechter in beroep hebben gevraagd het vonnis van eerste aanleg te herroepen.

Ondanks het decreet op de vrije nieuwsgaring, dat bepaalt dat elke door de Vlaamse gemeenschap erkende tv-zender sfeerbeelden mag maken in de marge van een evenement, ziet TV Limburg toch af van dat recht. Bujok vreest immers dat de UEFA een schadevergoeding van Racing Genk zou eisen of de wedstrijd elders zou laten spelen, waar het decreet niet van kracht is, bijvoorbeeld in Nederland. Daarom ziet TV Limburg er ook van af de UEFA te dagvaarden.

Ondertussen heeft Vlaams mediaminister Dirk Van Mechelen de zender uitgenodigd voor "een gesprek ten gronde". "Deze gesprekken moeten leiden tot nieuwe spelregels tussen de primaire tv-rechtenhouders en de secundaire omroepen", luidt het. Bujok pleitte eerder al voor een aanpassing van het decreet. Donderdag vindt een eerste vergadering op het kabinet plaats. Om gelijkaardige conflicten in de toekomst te voorkomen, dient de regionale omroep een dossier in bij het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM). Bujok: "Wij verwachten dat het VCM in de toekomst zelf zal optreden wanneer zenders met bepaalde organisatoren overeenkomsten afsluiten die indruisen tegen het decreet op de vrije nieuwsgaring".

Ook op Europees niveau is de zaak nog niet helemaal uitgeklaard. Vlaams volsvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) heeft immers bij de Commissie Verzoekschriften van het Europees parlement een verzoekschrift ingediend om "maatregelen" te nemen tegen de houding van de UEFA". Decaluwés partijgenoot Eddy Schuermans kondigde eerder al aan minister Van Mechelen te zullen interpelleren over de kwestie.