KNMI: ozongat breekt in tweeën

Het ozongat dat elk jaar boven de Zuidpool verschijnt, breekt deze week in twee delen. Dat blijkt uit voorspellingen van het KNMI. De ozonspecialisten van het KNMI noemen dit uitzonderlijk. Normaal is het ozongat stabiel in deze tijd van het jaar. Het wordt pas instabiel in november of december, waarna het verdwijnt. Het is volgens het KNMI nu niet uitgesloten dat een van de resterende delen opnieuw gaat groeien.

Belga

De afbraak van ozon was dit jaar uitzonderlijk klein, ongeveer de helft van wat de afgelopen jaren gebruikelijk was. Sinds het begin van de jaren tachtig ontstaat elk jaar in de periode augustus-september een ozongat boven het zuidpoolgebied. Ruim de helft van de natuurlijke hoeveelheid ozon wordt daar dan afgebroken. Dat komt door stoffen in de atmosfeer die ozon afbreken, zoals cfk's (chloorfluorkoolstoffen).

De ozonlaag beschermt de aarde tegen de schadelijke effecten van ultraviolette straling in het zonlicht. Door internationale afspraken is de productie van stoffen die ozon afbreken sterk afgenomen. Daardoor neemt ook de hoeveelheid van die stoffen in de atmosfeer langzaam af. Maar de afname is nog te klein om het kleine ozongat van dit jaar te kunnen verklaren. Ook het weer heeft invloed op de grootte en de levensduur van het ozongat.