"Restauratie Lijkwade Turijn voltooid"

De restauratie van de Lijkwade van Turijn is voltooid. De mysterieuze afbeelding van de gekruisigde man is nu duidelijker te zien dan voorheen. Dat heeft kardinaal Poletto van Turijn gezegd tegen het Romeinse persagentschap Zenith. De restauratoren onder leiding van de Zwitserse expert Flury-Lemberg verwijderden 30 driehoekige lappen. Die werden er in 1534 door Franse clarissen opgenaaid. Ook werd het linnenkleed verwijderd, dat 450 jaar geleden ter bescherming van de kwetsbare lijkwade aan haar achterkant werd vastgehecht. De restauratoren onderwierpen de lijkwade tevens aan een grondige reiniging.

Belga

Volgens veel gelovigen is het Christus die op de lijkwade wordt afgebeeld. Hoe de afbeelding tot stand kwam, is nooit verklaard. In 1998 zeiden verscheidene wetenschappers dat ze op basis van de C14-methode bewezen hadden dat de lijkwade uit de Middeleeuwen stamt. Dit onderzoeksresultaat werd door andere wetenschappers bestreden. Zij stelden dat de datering geen rekening had gehouden met de brand van 1532 in een Frans klooster, waardoor de lijkwade beschadigd was geraakt. Rook en gesmolten metaal zouden de lijkwade zodanig hebben veranderd, dat de C14-methode tot andere conclusies had kunnen komen. Volgens die wetenschappers is het nog steeds plausibel dat de lijkwade uit Jezus' tijd stamt.

De Lijkwade van Turijn is eigendom van de rooms-katholieke kerk. Toen de paus in 1983 de relikwie in de kathedraal van Turijn bezocht, zei hij dat de authenticiteit van de lijkwade geen geloofskwestie is. Volgens de paus is niet de Kerk, maar de wetenschap competent in het beantwoorden van vragen omtrent het mysterie van de Lijkwade.