Ministerraad: reglementering autorally's wordt strenger

De ministerraad heeft vrijdag een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de reglementering voor autorally's op een aantal punten verstrengt om de veiligheid van dergelijke manifestaties op de openbare weg te verbeteren.

Belga

Het kb verplicht de organisatoren erover te waken dat er zo weinig mogelijk woningen naast het parcours liggen. De doorgang van rally's in de buurt van scholen wordt beperkt en nachtwedstrijden zijn verboden.

De commissie, die in het verleden enkel advies kon geven over rally's die binnen de bebouwde kom plaatsvonden, dient nu eensluitende adviezen te geven over alle rally's op de openbare weg. In de commissie zetelen zowel de lokale als federale politie. De organisator heeft enkel een raadgevende stem.