Cools: verwijzingsarrest deels verbroken

Het Hof van Cassatie heeft woensdagnamiddag het KI-arrest in de zaak Cools van 22 april gedeeltelijk verbroken. Het Hof volgt de verdediging van beschuldigden Richard Taxquet, Pino Di Mauro en Cosimo Solazzo, die stelde dat de rechten van de verdediging waren geschonden in de verwijzingsprocedure. Het cassatieberoep dat beschuldigde Iachino Contrino had ingesteld, is door het Hof verworpen.

Belga

Het dossier zal nu opnieuw worden behandeld door de KI van Luik in een andere samenstelling. Na hun verwijzing op 22 april door de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Luik naar het assisenhof, stapten vier van de acht beschuldigden, met name Richard Taxquet, Cosimo Solazzo, Pino Di Mauro en Iachino Contrino naar Cassatie. Alle vier werpen ze op dat de rechten van de verdediging werden geschonden.

Drie beschuldigden voerden het verhoor van Ancia aan als verbrekingsgrond. Zij kregen gelijk van het openbaar ministerie dat stelde dat een onderzoeksrechter tijdens de verwijzingsprocedure in aanwezigheid van alle partijen moet worden gehoord. Ook het Hof volgde dinsdag deze stelling.

Iachino Contrino meende dat zijn rechten van verdediging waren geschonden omdat hij tijdens een videoconfrontatie met de Tunesische huurmoordenaars geen steun mocht hebben van zijn advocaat terwijl de huurmoordenaars dat wel hadden. Het Hof oordeelde dat deze procedure overeenkomstig de Belgische wet is gevoerd.