"Zorgverzekering discrimineert thuiszorg"

Mensen die voor hulpbehoevende familieleden of vrienden zorgen, vinden dat ze door de aanpassing van de Vlaamse zorgverzekering gediscrimineerd worden. Iemand die thuis verzorgd wordt, zal vanaf volgend jaar nog 90 euro per maand krijgen, wie in een rusthuis of instelling verblijft 125 euro per maand. De zorgverzekering is bedoeld om niet-medische verzorgingskosten te vergoeden. In Vlaanderen worden zo'n 65.000 mensen thuis verzorgd, een 20.000 meer dan in instellingen.

Belga

Door de wijzigingen in de zorgverzekering, die vanaf 2003 in voege treden, zal iemand die thuis verzorgd wordt op jaarbasis 420 euro verliezen, aldus de Werkgroep Thuisverzorgers dinsdag op een persconferentie. "Niet alleen wordt de jaarlijkse bijdrage verhoogd van 10 naar 25 euro, ook de tussenkomst in de zorgkosten vermindert. Met de oude regeling bedroeg de tegemoetkoming voor de thuiszorg 125 euro per maand, nu is dat nog 90 euro. Ook in rusthuizen en instellingen wordt de vergoeding verminderd: van 160 naar 125 euro per maand. Maar dat blijft nog altijd een stuk meer dan de thuissector", aldus de vereniging. "Wij begrijpen echt niet waarom mensen binnen de thuiszorgsector niet hetzelfde bedrag krijgen als in de residentiële sector. De zorg in instellingen kost de gemeenschap al meer dan de thuiszorg", luidt het.

De thuiszorgers wijzen er ook op dat bij de invoering van de zorgverzekering heel wat mutualiteiten, gemeenten en provincies de mantelzorgpremie hebben afgeschaft. Wat de vereniging van thuiszorgers eveneens op de lever ligt, is dat in instellingen ook minder zwaar zorgbehoevenden een tussenkomst zullen krijgen van het zorgfonds. Wie thuis verzorgd wordt, blijft alleen recht hebben op een tegemoetkoming wanneer hij zwaar zorgbehoevend is. "Het lijkt wel alsof het beleid de residentiële opvang wil stimuleren en niet de solidariteit", zeggen de thuisverzorgers. "Wij vermoeden dat dit gewoon het resultaat is van lobbywerk van rustoorden en verzorgingsinstellingen", zo luidt het. "Thuiszorgers zijn natuurlijk minder georganiseerd".

De Werkgroep Thuisverzorgers pleit dan ook voor eenzelfde tegemoetkoming voor iedereen, ongeacht waar iemand verzorgd wordt. Verder vinden ze dat de bijdrage voor de zorgverzekering ook moet gekoppeld worden aan het inkomen.