17 procent vraagt pensioen aan op 65 jaar

Wie in januari 2004 65 jaar (man) of 63 jaar (vrouw) wordt, krijgt volgende maand een brief in de bus dat zijn pensioenaanvraag automatisch begint te lopen. "Het recht op rustpensioen wordt automatisch onderzocht voor alle mensen die ooit als werknemer of als zelfstandige hebben gewerkt", zegt regeringscommissaris Greet van Gool (SP.A).

GPD

Het koninklijk besluit dat deze administratieve vereenvoudiging regelt, verschijnt vandaag in het staatsblad. Toch is het opmerkelijk dat van de 10.000 pensioenaanvragen die er gemiddeld maandelijks binnenlopen, er amper 17% komt van de mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt: 65 jaar voor de mannen en 63 jaar voor vrouwen. De rest valt in twee categorieën uiteen: de ene groep is al vroeger (verplicht of vrijwillig) met pensioen gegaan en moet zijn aanvraag nog altijd blijven doen; de andere groep zijn mensen die een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, brugpensioen, arbeidsongeschiktheids- of een invaliditeitsuitkering) genieten. Wie van hen vanaf december 2002 de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, krijgt zijn pensioen automatisch.