Parketten jagen op reclameronselaars

Zowel in Antwerpen als Gent heeft het parket een onderzoek bevolen naar de handelwijze van drie 'reclameronselaars', bedrijven die zelfstandigen bezoeken en ze overhalen om in allerlei 'zogezegde' blaadjes van overheidsdiensten te adverteren.

Belga

Het vooronderzoek, dat in Antwerpen in handen is van de federale politie en zonet is opgestart, volgt op een klacht met burgerlijke partijstelling van de ondernemersorganisatie Unizo. Die richtte exact een jaar geleden een meldpunt op voor dit soort praktijken. Daar kreeg bijna elke winkelier of kleine ondernemer al mee te maken: een vertegenwoordiger komt langs om reclame te werven in een magazine van de politie, de brandweer of een overheidsdienst. Wanneer de zaakvoerder een bestelbon tekent - vaak wordt die handtekening op listige wijze bemachtigd - volgt een maandenlange stroom van aanmaningen en facturen.

Het meldpunt leverde Unizo honderden klachten op. Vierhonderd wijzen in de richting van één firma in Gent, vierhonderd andere hebben te maken met twee gelijkaardige bedrijfjes in Antwerpen. Omdat er ernstige vermoedens zijn van misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte en zelfs oplichting, bundelde Unizo de getuigenissen en stapte ermee naar het parket. Dat neemt de zaak nu ernstig. Dat de ronselaars zo makkelijk centen binnenrijven, heeft veelal te maken met het ontzag dat ze inboezemen. In werkelijkheid hebben ze evenwel niets met 'de' politie of 'het' personeel van Financiën te maken. De betrokken ministers hebben trouwens al duidelijk gemaakt dat hun ambtenaren zich van dit soort werving distantiëren. Unizo houdt haar meldpunt open en blijft alle klachten bundelen.