Sluitende begroting en veel investeringen in Antwerpen

De stad Antwerpen legt voor 2003 een sluitende begroting voor. Ook de meerjarenplanning sluit met positieve cijfers. Voor volgend jaar zijn geen belastingverhogingen voorzien, wél belangrijke besparingen op onder meer personeel. Daarover is het college van Burgemeester en Schepenen het woensdag helemaal eens geraakt. De verhoging van het leningplafond, onlangs goedgekeurd door de Vlaamse regering, en het zogenaamde 'stoepenplan', waarbij Vlaams minister Steve Stevaert aan het financieel noodlijdende Antwerpen het stadsaandeel in de hernieuwing van de Leien heeft kwijtgescholen, maakt ook een fors investeringsplan mogelijk.

Belga

Antwerpen en zijn districten investeert de komende jaren miljoenen euro's in betere voetpaden, een vlottere doorstroming van het verkeer en veilige schoolgebouwen. Maar ook nieuwe projecten, bijvoorbeeld de bouw van het Museum aan de Stroom, zal worden gerealiseerd (tegen 2006).