Staten-generaal van de veiligheid in Antwerpen

In het provinciehuis in Antwerpen is woensdag de eerste staten-generaal van de veiligheid gestart. Initiatiefnemer was de Antwerpse gouverneur Camille Paulus, die zich bij aanvang van de gesprekken een bijzonder gelukkig en tevreden man toonde. De hele dag praten de aanwezigen, die van ver of dichtbij bij het veiligheidsbeleid betrokken zijn, over drie grote onderwerpen: inbraken, verkeersveiligheid en overlast. Dit gebeurt in vier sessies van workshops, die aan het eind van de dag worden afgesloten met een plenaire slotzitting. "Veiligheid is een essentiële pijler van onze maatschappij", zei Paulus in zijn welkomstwoord. "Het is daarom van het allergrootste belang dat wij door een integraal veiligheidsbeleid het zelfvertrouwen van de burgers en hun geloof in de democratische samenleving herstellen."

Belga

En daarbij heeft, volgens de gouverneur, ook de provincie een belangrijke rol te vervullen. "Vele veiligheidsactoren ontmoeten elkaar op het intermediaire niveau dat het onze is. Wij vormen dan ook het aangewezen kruispunt om een coördinerende en stimulerende rol te spelen in het raam van een geïntegreerde veiligheidszorg." Paulus wil, via de staten-generaal, een orgaan in het leven roepen, dat bestaat uit alle actoren en instanties, die op provinciaal vlak op een of andere manier bij de veiligheidsproblematiek betrokken zijn. Ook bestendig afgevaardige Ludo Helsen, die de staten-generaal vandaag voorzit, vindt dat het provinciebestuur in het veiligheidsdebat een unieke rol te spelen heeft.

Voor Christine Dekkers, procureur-generaal bij het hof van beroep van Antwerpen, is "een dag als vandaag van cruciaal belang". "Want nu kunnen verschillende diensten elkaar ontmoeten via het intermediaire niveau, dat de provincie is."