Paul Van Grembergen roept jongeren op hun stem te laten horen

Vlaams minister van Jeugd Paul Van Grembergen heeft dinsdag een oproep gedaan aan alle Vlaamse jongeren om mee deel uit te maken van de werking van de Vlaamse Jeugdraad. In het bijzonder wordt aan de jongeren gevraagd zich kandidaat te stellen als lid van de algemene vergadering van deze officiële adviesraad. In het nieuwe decreet rond het Vlaams jeugdbeleid kreeg de Vlaamse Jeugdraad een duidelijke plaats. Het adviesorgaan van de Vlaamse regering kreeg de opdracht om de stem en de mening van kinderen en jongeren, maar ook van de verschillende jeugdorganisaties en jeugdadviesorganen, te laten horen bij de Vlaamse overheid.

Belga

Er werd een belangrijke wijziging doorgevoerd in de samenstelling van de Jeugdraad waardoor komaf wordt gemaakt met de vroegere verzuilde samenstelling, die de slagkracht van de voorgaande Jeugdraad bemoeilijkte en beperkte. De nieuwe samenstelling zal volgens Van Grembergen daaraan verhelpen, zonder daarbij het middenveld te bannen. De jeugdwerksector blijft daarom een belangrijke aanwezige in de adviesgeving van de raad. "Maar naast de sector moeten ook de jongeren direct een plaats krijgen in de vernieuwde Vlaamse Jeugdraad", stelt de voorzitter van de Jeugdraad Steven Wouters. "Vandaag doen we voor de eerste maal in de geschiedenis ook een oproep naar de jongeren zélf om mee deel uit te maken van de totale werking van de jeugdraad. Zo kan de jeugdraad echt de raad van en voor de jeugd worden", zegt Van Grembergen.

Het eerste statutair Congres van de vernieuwde Vlaamse Jeugdraad vindt plaats op zaterdag 23 november in Antwerpen. Over drie centrale thema's zal van gedachten gewisseld worden: mobiliteit, onderwijs en ruimte. Bedoeling is om de stem te horen van een diverse groep van jongeren en zo beleidsaanbevelingen op papier te zetten.