Formulier voor aangifte euthanasie bekrachtigd

De evaluatiecommissie van de euthanasiewet heeft dinsdag op haar eerste vergadering een akkoord bereikt over het formulier dat de artsen moeten invullen na het uitvoeren van een euthanasie. De commissie verkoos ook professor Wim Distelmans en Roger Lallemand als Nederlands- en Franstalige voorzitter. De Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de Toepassing van de Euthanasiewet kwam dinsdag voor het eerst samen, nadat de wet zelf zondag van kracht werd, drie maanden na de publicatie in het Staatsblad. De leden werden net voor het zomerreces door de Senaat aangeduid. Dinsdag werden Wim Distelmans en oud-PS-senator Roger Lallemand met grote meerderheid verkozen tot voorzitters.

Belga

De commissie raakte het eens over de inhoudelijke aspecten van het registratieformulier dat de arts die euthanasie toepast naar de evaluatiecommissie moet sturen. Het akkoord dient nog in een vormelijke structuur gegoten worden. Daarnaast dient de commissie nog een omzendbrief aan de gemeenten op te stellen waarin de formaliteiten inzake de wilsbeschikking staan opgesteld, zo verklaarde de woordvoerder van minister van Volksgezondheid Jef Tavernier.

De evaluatiecommissie komt volgende week dinsdag opnieuw samen. Dan zal het registratiedocument wellicht bekrachtigd kunnen worden, opdat euthanasie onder de voorwaarden van de wet niet langer strafbaar is.