Minister Vogels: vijf tot acht rusthuizen worden bedreigd met sluiting

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid gaat binnenkort vijf rusthuizen sluiten. Het gaat om een 300 tot 500 van de in totaal 60.000 plaatsen in de Vlaamse ouderenzorg. Drie anderen kampen ook met ernstige problemen. De voorzieningen die gesloten worden, kampen met serieuze financiële problemen of zijn niet in orde met de gestelde kwaliteisnormen.

Belga

Minister Vogels is bevoegd voor het erkennen van de Vlaamse rusthuizen en kijkt via de inspectie van de Vlaamse gemeenschap toe op het naleven van de gestelde kwaliteitseisen. De Agalev-minister benadrukt dat het overgrote deel van de Vlaamse instellingen in de ouderenzorg goed werk levert. Toch zitten acht rusthuizen in de problemen, dat is 0,5 tot 0,8 procent.

"In het verleden werden de gebrekkig functionerende rusthuizen redelijk gerust gelaten. Er werd wel gedreigd met het intrekken van de erkenning, maar in de praktijk kregen de 'overtreders' heel wat respijt om alsnog hun werking bij te stellen. Dat gebeurde niet altijd, of de inspectie stelde vast dat na een korte periode van beterschap de oude 'slechte' gewoonten terugkwamen", stelt Vogels.

Maar omdat voor de minister de levenskwaliteit van de ouderen prioritair is, wil ze een krachtig signaal geven. Sinds enkele maanden kijkt ze, samen met de administratie, strenger toe op het verlengen en het geven van erkenningen. Daarmee wordt in feite afgestapt van het vroegere gedoogbeleid. Momenteel zitten vijf rusthuizen in de sluitingsprocedure. De andere drie die in gebreke blijven, zullen vermoedelijk later in de sluitingsprocedure terechtkomen. Zo veel als mogelijk wordt uitgezocht naar oplossingen binnen de regio. Een oplossing kan zijn dat een andere instelling of voorziening de uitbating en de erkenning overneemt, of dat de ouderen in andere voorzieningen in de buurt terecht kunnen.

De minister beklemtoont dat er voortdurend overleg is daarover met de koepels van de voorzieningen (VVI, VVSG, FOS) en met het OOK (het Ouderen Overleg Komite) die de minister principieel steunen in haar aanpak en waarmee constructief op het terrein wordt samengewerkt.