Unieke cofinanciering centrummanagement in Genk

De stad Genk en de private partners van de vzw Centrummanagement Genk, met name Unizo, LVZ en Genk Shopping Stad, hebben maandag hun unieke vorm van cofinanciering voorgesteld waarbij de handelaars volgens oppervlakte en ligging van hun handelszaken een bijdrage leveren rond de verderzetting van het centrummanagement en de promotie van het handelscentrum in Genk.

Belga

Een en ander werd vastgelegd in het belastingsreglement "voor publiek toegankelijke ruimten van kleinhandelszaken en commerciële dienstverstrekkers". Dat reglement werd al op 27 jongstleden door de gemeenteraad van Genk goedgekeurd en is nu ook bekrachtigd door de provincie Limburg. De belasting geldt enkel voor de handelaars in het centrum van Genk. Die betalen een basistarief en een bijkomende bijdrage op basis van hun locatie ten opzichte van het commercieel hart van het centrum.

Het basistarief zelf wordt voor de kleinhandelszaken bepaald volgens oppervlakte. Hiervoor zijn 7 forfaitaire tabellen uitgewerkt. Het handelscentrum werd afgebakend in drie zones. In zone 1 geldt 100 procent van het basistarief, in zone 2 75 procent en in zone 3 50 procent. Commerciële dienstverleners betalen per zone een zelfde bedrag omdat de verkoopsoppervlakte hier moeilijk te achterhalen is.

De belasting zal dit najaar voor een eerste keer geheven worden. Voor de publicitaire activiteiten van het centrummanagement werd overeengekomen dat er een minimumbijdrage van 50 procent van de handelszaken wordt gevraagd aangezien alle handelszaken van het centrumgebied hiervan meegenieten.

Volgens voorzitter Fonny Anthonissen van de vzw Centrummanagement is dit reglement uniek voor Vlaanderen en illustreert het dat de lokale overheid en de ondernemers elkaar perfect kunnen vinden bij de ontwikkeling, uitbouw en promotie van het handelscentrum. "De ervaring heeft geleerd dat een systeem van vrijwillige bijdrage onvoldoende werkt en vaak irritaties en misbruiken in de hand werkt. De partners waren er daarom van overtuigd dat een evenredige inspanning van elke handelaar of dienstverstrekker in de promotie van het centrum tot meer evenwicht zou leiden tussen de verschillende handelsstraten en shopping centra", aldus de voorzitter.