Leuven keurt plannen voor nieuwe hoofdzetel Interbrew goed

De Leuvense gemeenteraad heeft maandagavond het inrichtingsplan goedgekeurd dat brouwerij Interbrew indiende voor het bouwen van haar nieuwe internationale hoofdzetel aan de Vaartkom. Dit inrichtingsplan is volgens het bijzonder plan van aanleg voor deze zone noodzakelijk voor het verlenen van een stedebouwkundige vergunning voor dit project. Ook de gemachtigde ambtenaar van Stedebouw adviseerde het plan gunstig.

Belga

Dat brouwerij Interbrew een nieuwe internationale zetel wil bouwen op een site aan de Vaartkom was al van januari dit jaar bekend. Op deze site staan thans nog enkele niet meer gebruikte oude Interbrew-gebouwen die zullen gesloopt worden. Het pand aan de Vaartstraat waar Interbrew thans haar "corporate centre" gevestigd heeft is te klein geworden als gevolg van de vele buitenlandse overnames van de afgelopen jaren. Er werken thans zo'n 400 mensen. Wegens gebrek aan ruimte zijn reeds tal van medewerkers elders in de stad tewerkgesteld.