Scherpe kritiek van Gore op Irak-beleid van Bush

Al Gore heeft maandag scherpe kritiek geleverd op het oorlogszuchtige Irak-beleid van president George W. Bush, dat volgens hem het prestige van de VS aantast en de rechtsorde in de wereld gevaarlijk kan ondermijnen. "Na 11 september hadden wij enorme sympathie, goodwill en steun in de hele wereld", zei Gore tijdens een redevoering in San Francisco. "Wij hebben dat verkwanseld en in een jaar tijd laten omslaan in angst, ongerustheid en onzekerheid, niet over wat de terroristen gaan doen, maar over wat wij gaan doen."

AP Ned

Gore, de Democratische kandidaat die bij de presidentsverkiezingen van 2000 op het nippertje door Bush werd verslagen, verweet de Republikeinse president dat hij het streven naar een wereld die wetten en rechtsregels volgt heeft laten varen. "Dat concept zou plaatsmaken voor de gedachte dat er geen wet is, behalve wat de president van de Verenigde Staten goeddunkt. Als andere landen datzelfde recht voor zich opeisen, zal de rechtsorde snel plaatsmaken voor de heerschappij van angst." Dat zal er volgens Gore gauw toe leiden dat elk land dat zich bedreigd voelt, zich gerechtigd acht om een oorlog te beginnen.

Gore is altijd voorstander geweest van omverwerping van de Iraakse president Saddam Hussein. Hij was een van de weinige Democraten in de Senaat die in 1991 stemden voor een resolutie om de Golfoorlog te beginnen en Irak met geweld uit Koeweit te verdrijven. Hij zegt zich verraden te hebben gevoeld toen de eerste president George Bush, de vader van de huidige Amerikaanse president, besloot tot een "overhaaste terugtrekking van het slagveld". Maar nu heeft Gore net als andere vooraanstaande Democraten grote bedenkingen tegen een oorlog tegen Irak, omdat de prijs extreem hoog zal zijn.

In zijn toespraak van maandag waarschuwde Gore voor onvoorziene en onberekenbare gevolgen van een oorlog, variërend van een machtsvacuüm op korte termijn tot het gevaar van aanvallen met chemische en biologische wapens en het ontstaan van hele legioenen van vijanden vol wrok en angst voor overheersing door de Verenigde Staten. "Als wij de oorlog in Irak beëindigen op de manier waarop wij de oorlog in Afghanistan hebben beëindigd, kunnen wij heel gauw slechter af zijn dan nu", zei Gore.

Volgens Gore vraagt Bush een veel te breed mandaat met zijn verzoek aan het Congres om volmacht te geven voor het gebruik van "alle middelen die hij geëigend acht, waaronder geweld" om Saddam ten val te brengen. Het Congres moet het mandaat vernauwen en verlangen dat Bush teruggaat naar de Veiligheidsraad om de "breedst mogelijke internationale steun" te verkrijgen voor een verandering van het regime in Irak, zei Gore.