Britse regering geeft dossier over Irak vrij

Irak heeft "militaire plannen" voor het gebruik van chemische en biologische wapens, zegt de Britse regering in een langverwacht rapport dat moet bewijzen dat Irak een gevaar voor de wereldvrede vormt. De wapens staan onder direct bevel van de Iraakse president Saddam Hussein, die ook heeft geprobeerd "aanzienlijke hoeveelheden" uranium uit Afrika te betrekken. "Iraks huidige militaire planning voorziet met name de inzet van chemische en biologische wapens", aldus het rapport.

AP Ned

Irak wees het Britse rapport als "ongegrond" van de hand. "De Britse premier dient de leugencampagne die door zionisten tegen Irak wordt gevoerd. Blair maakt deel uit van die misleidende campagne", zei minister van cultuur Hammed Youssef Hammadi. Volgens het rapport lijdt het geen twijfel dat Irak doorgaat met de ontwikkeling van chemische en biologische wapens, kernwapens probeert te krijgen en het bereik van zijn ballistische raketten heeft vergroot. Sommige van de wapens kunnen volgens het rapport binnen drie kwartier na een bevel daartoe worden gebruikt. De Britse premier Tony Blair zegt in een voorwoord ervan overtuigd te zijn dat de bedreiging die van Irak uitgaat "serieus en actueel" is. "Als we ons daar niet tegen te weer stellen riskeren we niet alleen de autoriteit van de Verenigde Naties te ondermijnen, wier resoluties hij (Saddam Hussein) naast zich neerlegt, maar ook, belangrijker en verstrekkender, de levens en het welzijn van ons eigen volk." Volgens het rapport hecht Saddam Hussein grote waarde aan massavernietigingswapens en ziet hij die als de basis van Iraks regionale macht. "Het toont aan dat hij ze niet beschouwt als wapens voor noodgevallen. Hij is bereid ze te gebruiken, ook tegen de eigen bevolking, en is vastbesloten ze te houden, tegen VN-resoluties in." Als Saddam Hussein blijft weigeren de VN te laten terugkeren om de ontmanteling van de wapens te voltooien moet de internationale gemeenschap in actie komen, zei Blair. "We moeten ervoor zorgen dat hij de wapens die hij heeft niet kan inzetten en de wapens die hij wil hebben niet kan krijgen."

Het rapport, dat gebaseerd is op Britse en Amerikaanse inlichtingen, somt op wat Irak in de loop van de tijd allemaal heeft ondernomen om massavernietigingswapens te maken en geeft een overzicht van zijn huidige mogelijkheden. Maar het bevat weinig nieuwe informatie over de wapens en herhaalt in feite wat al vaker door deskundigen naar voren is gebracht. Het dossier werd enkele uren voor het begin van een speciale Lagerhuiszitting over Irak vrijgegeven. Het bevat onder andere een kaart waarop is aangegeven dat de wapens die Irak thans ontwikkelt Israël, het hele Midden-Oosten, Griekenland en Turkije kunnen bereiken. Als de VN-sancties tegen Irak nu zouden worden opgeheven zou Saddam Hussein over één tot twee jaar een kernwapen kunnen maken, stelt het rapport. Het in Londen gevestigde Instituut voor Strategisch Onderzoek kwam eerder deze maand tot ongeveer dezelfde slotsom. Het zei dat Irak in staat zou zijn een kernwapen te maken als het aan de benodigde hoeveelheid radioactief materiaal zou kunnen komen.

Een aantal afgevaardigden van de Labourpartij van premier Tony Blair heeft aangekondigd de premier in het debat van dinsdag hard te zullen aanpakken, Zij hebben een tegenrapport uitgebracht onder de titel "Het oneerlijke pleidooi voor oorlog tegen Irak". "Tony Blair is gedwongen geweest het parlement terug te roepen en alles wat hij aan bewijzen over Iraks massavernietigingswapens bezit op tafel te leggen", zei parlementslid Jeremy Corbyn. "De waarheid is dat dit een oorlog is over George Bush, wapens en olie, en wij zullen Blair heel hard ondervragen over waarom Groot-Brittannië niet onafhankelijk van de Verenigde Staten een buitenlands beleid kan voeren."

Blair heeft het dossier maandagavond al met zijn kabinet besproken. Na afloop zei hij dat het beleid om Iraks wapenarsenaal aan banden te leggen was mislukt. Kennelijk met oog op de binnenlandse oppositie benadrukte hij dat de pogingen om Irak via de Verenigde Naties tot ontwapening te bewegen moeten doorgaan. Volgens een opiniepeiling waarvan de uitslag dinsdag door de krant The Guardian wed gepubliceerd vindt 86 procent van de Britten dat de regering de steun van het parlement en de Verenigde Naties moet vragen alvorens militaire actie tegen Irak te ondernemen.