VUB-rector waarschuwt voor commercialisering onderwijs

Rector Benjamin Van Camp van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) waarschuwt bij het begin van het nieuwe academiejaar voor een commercialisering van het onderwijslandschap. In een geglobaliseerde onderwijsmarkt waar studenten gelokt worden "met paginagrote advertenties" vreest de rector dat de perceptie zal doorwegen op de intrinsieke kwaliteit van een onderwijsinstelling. Met de gestage groei van de informatietechnologie en het invoeren van een credit-systeem zoals de Bologna-akkoorden voorzien, kan het "shoppen" tussen onderwijsverstrekkers beginnen. Van Camp ziet voordelen in die evolutie (onder meer een vlotte uitwisseling van studenten, docenten en kennis), maar stelt dat die het onderwijslandschap ook agressiever maakt.

Belga

Om in die geglobaliseerde onderwijsmarkt te kunnen standhouden, moeten ook Vlaamse universiteiten competitiever en attractiever worden gemaakt. Van Camp stelt dat dit kan uitmonden in marktgerichte concurrentie waarbij reputatie en prestige het enige streefdoel worden. "Sommige universiteiten gaan zich op bijna lachwekkende wijze voorstellen als het nieuwe Harvard aan het lokale riviertje," aldus Van Camp.

Van Camp vraagt zich af hoe men werkelijke academische kwaliteit kan laten opwegen tegen de kracht van het al dan niet gegrond prestige. Hij vindt alvast dat kwaliteit verankerd moet zijn in de cultuur van de instelling zelf en dat universiteiten moeten trachten hun eigenheid te benadrukken, liever dan zich voor te doen als kopieën van prestigieuze instellingen.

Wat het decreet op de hervorming van het hoger onderwijs betreft, wijst Van Camp op enkele gevaren. Hij vindt dat de invoering van de bachelor-masterstructuur niet mag leiden tot een verdere regionale uitbreiding van onderwijsbevoegdheden. Hij vraagt ook dat de CD&V zich niet zou inlaten met wafelijzerpolitiek (het leveren van de noodzakelijke tweederdemeerderheid in het Vlaams Parlement in ruil voor onder meer een fusie tussen KUB en KUL). De VUB-rector vraagt ook een commissie op te richten die de kostprijs per universiteit moet objectiveren, "om zo een koehandel inzake financiering uit de weg te gaan".