Multimediaal taalbad moet migranten Nederlands leren

In vier Brusselse centra, vier centra in Vlaanderen en bij de VDAB is deze maand het pilootproject "Bonte Was" opgestart. Dit project wil met een praktijkgericht multimedia-programma Nederlands aanleren aan anderstaligen.

Belga

Een honderdtal cursisten kon al aan de slag. In het voorjaar van 2003 zou het project in heel Vlaanderen worden uitgebreid, verklaarden Brussels minister Guy Vanhengel, belast voor onderwijs in Brussel, en de Vlaamse minister van Tewerkstelling Renaat Landuyt dinsdag bij de voorstelling.

Een taal leren aan de hand van de computer is lang niet meer uniek. Maar vaak zijn de programma's duur en moeilijk toegankelijk voor laaggeschoolden. Vijf jaar geleden zochten de initiatiefnemers, het provinciaal integratiecentrum Limburg en het steunpunt NT2/Centrum voor Taal en Migratie, daarom naar een manier om een basiscursus Nederlands aan te bieden voor een breed publiek van anderstaligen, ook aan hen die weinig of geen computer-ervaring hebben. Voor de laatste financiële loodjes kregen ze de steun van het ministerie van Werkgelegenheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het resultaat is een functioneel en interactief soap-achtig videoverhaal. De cursisten kruipen in de rol van het personage Ariël De Wit dat een appartement betrekt in een flatgebouw, en samen met de andere bewoners een wasserette opstart. Zo komen ze in allerhande situaties terecht die aanleiding geven tot concrete taalopdrachten, zoals de weg vragen, vuilniszakken gaan kopen, de loodgieter bellen, enz. Het enige nadeel is dat de cursisten niet effectief met de computer kunnen praten. Daarom wordt de taalles aan de computer aangevuld met een contact-uur, waar ze samen met een docent de beleefde situaties mondeling overlopen.