Aantal homejackings in 2001 met een kwart gedaald

Uit cijfers van de federale politie blijkt dat er vorig jaar in ons land 176 homejackings gepleegd werden. Dat is een daling met ongeveer een kwart in vergelijking met 2000 toen er zich 227 voordeden. Dat antwoordt Justitieminister Verwilghen op een schriftelijke vraag van senator Hugo Vandenberghe (CD&V). Homejacking staat voor het binnendringen van de woning met de bedoeling de wagen te stelen. De meeste feiten in 2001 deden zich voor in het gerechtelijk arrondissement Brussel (63), gevolgd door Charleroi (20), Luik (18) en Nijvel (16). In Vlaanderen werden vorig jaar ook Antwerpen (10) en Leuven (9) geconfronteerd met het fenomeen. Van de 227 voertuigen die in 2001 werden gestolen, zijn er 104 teruggevonden en terugbezorgd aan de eigenaars.

Belga

De daling van het aantal homejackings in 2001 is onder meer het gevolg van de arrestatie van enkele bendes. Verwilghen schrijft dit laatste toe aan de resultaten van de omzendbrief die het college van procureurs-generaal op 1 juni 2001 uitvaardigde en waardoor onder meer de politie-acties zich niet alleen toespitsen op de soms zeer gewelddadige feiten zelf maar ook op het oprollen van autozwendelcircuits waar de gestolen auto's terechtkomen.