Iraniërs met uitwijzing bedreigd

Omdat er kleine tegenstrijdigheden in hun verklaringen zijn geslopen, dreigen de leden van een Iraans gezin die bij ons asiel zochten, te worden uitgewezen. Hun raadsman is een procedure begonnen bij de Raad van State.

Belga

Toraj Bozorgzadeh (37) leverde in 2000 in een toespraak voor studenten in Ispahan felle kritiek op het Iraanse regime en op de islam. Hij werd mishandeld door de religieuze politie en er werd een rechtszaak ingeleid, die hem tien jaar gevangenisstraf kan kosten. Voor het proces begon, slaagde hij erin met zijn gezin te vluchten en bij ons politiek asiel aan te vragen. Maar het Commissariaat- Generaal voor de Vluchtelingen vindt dat Bozorgzadeh in zijn land geen gevaar loopt en dus best kan worden teruggestuurd. Het baseert zich op tegenstrijdigheden in de verklaringen van de man. Bovendien zou het gezin, in afwachting van de uitwijzing, niet in Edegem mogen blijven, maar naar een federaal asielcentrum moeten verhuizen.