Fietsersbond wil meer dan autoluw Antwerpen

In een regenachtig Antwerpen zijn een 300-tal fietsers ingegaan op de uitnodiging van de Fietsersbond, afdeling Antwerpen, om een fietstochtje te maken door de stad. De actie is een sportief protest. De Fietsersbond, gesteund door Antwerpse politici uit sp.a , onder meer voorzitter Patrick Janssens en Europarlementslid Katleen Van Brempt en Agalev, onder meer Antwerpse schepen Chantal Pauwels en fractieleider Dirk Geldof, vindt de Europese campagne 'Dag zonder auto mobiel' in Antwerpen een (f)lauwe bedoening.

Belga

Antwerpen is vandaag niet autovrij, wel tijdelijk autoluw. Alleen zogenaamd prioritaire voertuigen en het -voor één dag gratis- openbaar vervoer mogen door de binnenstad (op het traject van de Marathon van Antwerpen die zondag wordt gelopen) én in enkele disticten rijden. Elders in de stad is alle verkeer toegelaten. De Fietsersbond stelt vast dat Brussel anders en veel beter doet. "Op het gebied van mobiliteit is de klok in Antwerpen blijven stilstaan", concludeert de Fietsersbond. De vereniging verwijst ook naar Gent, Hasselt, Brugge en Kortrijk als 'steden die reeds jaren geleden de nood inzagen van een degelijk mobiliteitsplan én een apart fietsbeleidsplan, terwijl in Antwerpen de oogkleppen nog niet zijn afgevallen'.

De Fietsersbond koppelt daar vier eisen aan vast: een actieve promotie voor de Europese Car Free Day en voor alternatieven voor het autoverkeer, een prioriteit voor fietsers en voetgangers, een duidelijk fietsbudget en een georganiseerd overleg met alle betrokken overheden.

De fietsactie van zondagmiddag was eerst door de politie verboden 'bij gebrek aan beschikbare agenten voor het toezicht langs het parcours'. Na een persoonlijke tussenkomst van burgemeester Detiège kon de manifestatie alsnog plaatsvinden. Het fietsteam Orida van de Antwerpse politie fietste mee en hield een oogje in het zeil.