Deleuze wil warmtekrachtkoppeling positief discrimineren

Om investeringen in warmtekrachtkoppeling (WKK) te stimuleren wil staatssecretaris Deleuze onderzoeken hoe hij energie van WKK en hernieuwbare energie positief kan discrimineren in de tarievenstructuur. Dat heeft diens adjunct-kabinetschef Alex Polfliet donderdag gezegd tijdens een studiedag in Affligem.

Belga

Bij warmtekrachtkoppeling wordt gerecupereerde warmte aangewend voor elektriciteitsproductie. WKK is in ons land goed voor 4 pct van de elektriciteitsproductie. Daarmee loopt België in de EU sterk achterop. Deleuze hoopt dat WKK in ons land de plaats inneemt van kernenergie - thans 57 pct van elektriciteitsproductie - die tussen 2015 en 2025 helemaal zal worden afgebouwd. Zijn kabinet had de voorbije maanden alvast veel contacten met potentiële investeerders in WKK.

Verwijzend naar het feit dat zijn bevoegdheid om investeringen op dat vlak "de nodige zetjes" te geven zeer beperkt is riep Deleuze, bij monde van Polfliet, de gewesten op hun decretale initiatieven terzake ten gepaste tijde op hun effect te evalueren. Hij betreurt ook dat het voorstel tot richtlijn dat de Europese Commissie heeft gelanceerd inzake WKK iets te vrijblijvend is om lidstaten die achterop hinken tot meer inspanningen te verplichten.

Polfliet lanceerde in Affligem tevens een WKK-handboek dat de werkgroep Belcogen samenstelde in opdracht van Deleuze en dat bedrijfsleiders en projectontwikkelaars moet motiveren om een WKK-installatie te installeren. Belcogen werd onder impuls van het Kyoto-protocol in het leven geroepen door constructeurs, studiebureaus, gebruikers, wetenschappelijke instellingen en de overheid en beoogt het opgesteld WKK-vermogen sterk te verhogen.