Overdracht Westelijk Nijlvirus door transfusie bevestigd

Het Westelijke Nijlvirus, dat al sinds het begin van dit jaar in de Verenigde Staten aan 80 mensen het leven heeft gekost, kan overleven in bloedproducten en worden overgedragen bij een bloedtransfusie. Tot die vaststelling zijn de Amerikaanse volksgezondheidsautoriteiten gekomen.

Belga

"In een klein aantal gevallen lijkt de overdracht te zijn gebeurd door een orgaantransplantatie en een bloedtransfusie, gezamenlijk of afzonderlijk", verklaarde Kyle Petersen, een expert in het onderzoek naar het virus aan het controle- en ziektepreventiecentrum in Atlanta.

"In één van onze analyses, toont de isolering van het Westelijke Nijlvirus in een bloedproduct, dat het virus kan overleven in bepaalde bloedbestanddelen en waarschijnlijk kan worden overgedragen door een transfusie", aldus Petersen.

Sinds het begin van 2002 hebben de gezondheidsinstanties in de VS 1.641 gevallen van een infectie met het virus vastgesteld.