Brieven tonen hoe diep John Lennon Maul McCartney haatte

In een Newyorkse gerechtszaal worden deze week brieven openbaar gemaakt die John Lennon aan mede-Beatle Paul McCartney schreef. Zij tonen duideljk aan hoe diep de kloof was die de twee 'opper-Beatles' scheidde en die leidde tot het uiteenvallen van de groep. Dat schrijft de

Sunday Telegraph

.

Belga

De nog niet eerder openbaar gemaakte, met de hand geschreven, correspondentie staat centraal in een bitter juridisch dispuut tussen één van Lennons vroegere medewerkers en zijn weduwe, Yoko Ono. Het is de relatie tussen John en Yoko die tot de felste passages in Lennons brieven leidde.

Vooral de weigering van Paul om zijn relatie met de Japanse kunstenares te erkennen, zat Lennon hoog, zoals blijkt uit de zin 'p.s. je richt je brief alleen tot mij - NOG ALTIJD.'

Duidelijk is wel dat Lennon zich ook schriftelijk het meest opwond. Zijn brieven staan vol met scheldwoorden en persoonlijke aanvallen, ook op Pauls toen nieuwe vrouw Linda McCartney.

In een brief die dateert van de fase toen het uiteenvallen van de groep onvermijdelijk was geworden, schrijft John: "Natuurlijk is het geld belangrijk, voor ons allemaal en vooral na alle kleinzielige kl...vanuit jullie krankzinnige familie en moge God jou en Paul beschermen, want over twee jaar zijn jullie toch uit elkaar".

De brieven zijn de inzet van een proces dat Yoko Ono heeft ingespannen tegen Fred Seman, die sinds 1979 voor haar man werkte en die zij ervan beschuldigt brieven en foto's te hebben gestolen. Paul McCartney, momenteel op toernee in Amerika, was nog niet beschikbaar voor commentaar op de briefwisseling.