"Ik zou al lang ontslag hebben moeten nemen"

"Als ik nog maar een tiende van haar fouten had gemaakt, dan hadden ze al lang mijn ontslag geëist". Dat zei federaal minister van Justitie Marc Verwilghen donderdag in het VRT-programma Ter Zake. Hij reageerde daarmee op de uitlatingen van minister voor Jeugdwelzijn van de Franse Gemeenschap Nicole Maréchal dat ze gaat onderzoeken of het aantal Franstalige plaatsen in Everberg dient te worden opgetrokken.

Belga

"De minister moet uitvoeren wat is afgesproken", reageerde Verwilghen. "Ik krijg regelmatig brieven vanuit de parketten waarin ze mij zeggen welke de noden zijn. Die heb ik altijd al overgemaakt aan de gemeenschapsministers. Vlaams minister Vogels heeft daar positief op gereageerd. Haar Duitstalige collega eveneens. Minister Maréchal niet".

Minister Verwilghen zei dat Wallonië wat naïef was in de benadering van de jeugdige criminelen en onderstreepte dat hij het hier gaat om jongeren die in staat van recidive verkeren. "In dat geval is opsluiting soms nodig, met name als de openbare veiligheid in het gedrang is", onderstreepte de federale minister.