Euthanasiewet maandag van kracht

De euthanasiewet is vanaf maandag 23 september van kracht. Een van de auteurs van de basistekst voor de nieuwe wet, PS-senator Philippe Mahoux, heeft dat donderdag gesignaleerd.

Belga

Mahoux onderstreept dat de nieuwe wet geen overwinning is van de ene moraal op de andere of van de superioriteit van de ene filosofische opvatting tegenover de andere. "De autonomie van de menselijke wil wordt hiermee erkend. De mens wordt de enige die oordeelt over zijn lijden, en de kwaliteit en de waardigheid van de laatste momenten van zijn leven".

Toch mag de wet ook niet blind zijn voor de realiteit. Ze moet oog hebben voor de evolutie van de geneeskundige praktijk en de ethische evolutie. Anders dreigt de euthanasiewet haar betekenis kwijt te spelen, stelt Mahoux.