Houthalens gemeenteraadslid wou met pet op identiteitskaart: boete

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag het geschil tussen de gemeente Houthalen-Helchteren en Vlaams Blok-raadslid Remie Timmers beslecht in het voordeel van de gemeente. Het 55-jarige gemeenteraadslid beschikte sinds februari 1998 tot maart 2002 niet meer over een geldige identiteitskaart.

Belga

Toen hij een nieuwe identiteitskaart aanvroeg, wou de man perse om niet nader genoemde filosofisch-religieuse redenen met zijn pet op de foto afgebeeld staan. Maar op een pasfoto hoort geen hoofddeksel, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden van medische of religieuze aard.

Timmers haalde onder meer aan dat hij hoofdpijn heeft als hij geen pet draagt. Maar volgens de rechter was het medisch attest weinig geloofwaardig. Bovendien beweerde Timmers dat hij om redenen van religieuze aard niet met ontbloot hoofd op een pasfoto kan prijken.

De Houthalenaar zei lid te zijn van een niet nader genoemde godsdienstige of filosofische beweging. Maar ook dat geeft hem volgens de rechtbank niet het recht een wetsovertreding te begaan. Het gemeenteraadslid werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 550 euro.