Voeren vraagt aansluiting bij Limburgse Interelectra

De gemeente Voeren wil voor zijn elektriciteitsvoorziening en televisiekabel overstappen van Intermosane, de intercommunale die op dit moment in Voeren elektriciteit verdeelt, naar de Limburgse intercommunale Interelectra. De gemeenteraad van Voeren heeft donderdag een besluit daaromtrent goedgekeurd.

Belga

Het voorstel werd voorgelegd door burgemeester Huub Broers en werd zonder veel protest van oppositiepartij Retour-à-Liége goedgekeurd. Intermosane voldoet immers nog steeds niet aan de Vlaamse wetgeving op de geliberaliseerde stroommarkt. Door die liberalisering moeten de intercommunales de verkoop en het beheer van het elektriciteitsnetwerk opsplitsen en voor hun correspondentie en dienstverlening in Voeren het Nederlands gebruiken. Nochtans zou dat allemaal al in orde moeten zijn geweest tegen 1 juli.

"Intermosane zou zijn dienst tegen die tijd immers volledig hebben moeten reorganiseren en dit enkel voor de gemeente Voeren. Dat veronderstelt niet alleen een moeilijke en tijdrovende procedure, maar zal bovendien handenvol geld kosten", aldus nog Broers. Die hoopte dat Intermosane en Voeren een onderling akkoord kunnen treffen over de nakende overstap naar Interelectra. In 1996 sloot de toenmalige Franstalige meerderheid een contract af waarbij Voeren tot 2025 aan Intermosane gebonden is.

Raadslid Robiers van Retour-à-Liège vroeg aan meerderheidspartij Voerbelangen ook een afschrift van de verordening die bepaalt dat Broers tijdens de gemeenteraden niet meer antwoordt op interpellaties in het Frans. Broers liet eerder al weten dat hij door het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd was om de taalwet strikt toe te passen. Amenderingen en stemmingen moesten dus in het Nederlands verlopen.

Tot nu toe gebruikten de Luiksgezinden bij individuele tussenkomsten systhematisch het Frans of bij stemming zowel het Frans als het Nederlands. Broers zelf had daar naar eigen zeggen geen probleem mee, maar hij zou daarvoor door het ministerie op de vingers getikt zijn.

De gemeenteraad keurde tot slot nog een besluit over het taalexamen van de politie goed. Het betreft een eerste sessie waarbij een aantal leden van de lokale politie op 16 oktober hun elementaire kennis van het Frans moeten kunnen aantonen.