Nieuwe Hoge Raad voor Diamant startklaar

De Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor Diamant vzw, de officiële vertegenwoordiger van de Belgische diamantsector, heeft donderdag de hervorming van de Raad van Bestuur goedgekeurd. Daarmee is de weg vrij voor de installatie van een nieuwe, verruimde Raad van Bestuur.

Belga

Die bestaat voortaan uit twintig leden die worden afgevaardigd door de handelsverenigingen, de beursverenigingen, de nijverheid, de banken en de producenten. Vertegenwoordigers van de overheid kunnen worden gecoöpteerd.

Het vernieuwingsplan is getekend door minister van Staat, Andries Kinsbergen, voormalig gouverneur van de provincie Antwerpen. Hij wil, met een nieuwe HRD, de representativiteit, slagkracht en transparantie van de Hoge Raad vergroten.

Voorzitter Charles Bornstein van de HRD heeft de vernieuwing verdedigd. "Want het betrekken van producenten, banken en overheden bij de beslissingen van de sector is de beste garantie om de toekomst van Antwerpen als diamantcentrum te verzekeren."