Brussel autovrij voor een dag

Vanaf 09.00 tot 19.00 uur is Brussel autovrij. Onder het motto "Zonder auto mobiel in de stad" worden vandaag in heel Europa stadsdelen autoluw- of autovrij gemaakt. Als Europese hoofdstad wil Brussel het goede voorbeeld geven en wordt het hele gewest autovrij gemaakt. Enkel wie een uitzonderingspasje heeft, mag toch zijn wagen inspringen, al wordt de maximumsnelheid beperkt tot 30 km per uur.

Belga

Voor die pasjes was het de laatste dagen in de 19 Brusselse gemeenten aanschuiven geblazen

Ook andere steden in België beperken in meerdere of mindere mate het autoverkeer. Een derde van de Belgische bevolking is of wordt in een autovrije zone wakker (geworden). Ter gelegenheid van de internationale dag die onder het motto "zonder auto mobiel in de stad" gehouden wordt, worden 30 agglomeraties in België in mindere of meerdere mate gesloten voor het verkeer.

Onder meer Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi nemen deel aan het gebeuren, dat evenwel in Brussel ontegensprekelijk het meest spectaculair zal zijn. De overheid heeft immers beslist het verkeer uit het hele hoofdstedelijke gewest te weren. Een Europese première, gezien geen enkele hoofdstad in Europa ooit volledig afgegrendeld werd voor dergelijke gelegenheid.

Het verkeersverbod geldt voor iedereen van 09 tot 19.00 uur, behalve voor de voertuigen van de hulpdiensten, taxi's, autocars en het openbaar vervoer. Ook voor gehandicapten, leveranciers en winkeliers worden uitzonderingen gemaakt. Zij moeten zich echter aan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur houden op het grondgebied van het Brusselse gewest. Het openbaar vervoer van de MIVB zal niet gratis maar wel frequenter rijden en de NMBS verkoopt een gelegenheidsticket met 60 procent korting.

De autoloze zondag wordt in meer dan 30 Europese landen georganiseerd en wil de alternatieven die de stad, haar bewoners en het milieu meer ontzien, onder de aandacht brengen en bevorderen. En dat zonder de mobiliteit van elkeen in te perken. De bedoeling is niet dode steden te scheppen, verzekeren de organisatoren, "maar de ruimte die de auto inneemt, te heroveren en het leven in de stad weer genietbaar te maken".

In verscheidene Brusselse gemeenten staan zondag massa's sociale, culturele en sportevenementen op het programma. De autoloze zondag wordt geopend met een fietstocht van het Kasteel van Laken naar het koninklijk paleis van Brussel, waarin prins Filip en prinses Mathilde zullen meerijden. Voorts zijn er autoped- en skeelertochten, rondritten met paardenkoetsen en wijkfeesten.