Van Mechelen weigert bouwvergunning kantorenproject Huis van Toekomst

Vlaams minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen weigert een bouwvergunning voor een complex van drie kantoren, samen goed voor 15.000 m2, rond het eerste Huis van de Toekomst of Living Tomorrow I in Vilvoorde. Hij schaart zich daarmee achter de ambtenaar van Stedebouw die beroep aantekende tegen de vergunning die de Vlaams-Brabantse deputatie eerder had toegekend.

Belga

"Het kantorenproject was een initiatief van Eurimpro waarmee Living Tomorrow niets te maken had. Eurimpro had interesse om de site van ons te kopen maar heeft daar een half jaar geleden definitief van afgezien", aldus afgevaardigd beheerder Frank Beliën van Living Tomorrow. "De weigering heeft in de praktijk geen consequenties, daar het project ondertussen al afgevoerd is. Wat wijzelf met het eerste Huis van de Toekomst en de grond gaan aanvangen weten we nog niet".

Het eerste Huis van de Toekomst sloot midden 2000 de deuren en kreeg op vijf jaar tijd een half miljoen bezoekers over de vloer. Op hetzelfde ogenblik ging het tweede Huis in dezelfde omgeving open. Dat toont de allernieuwste technologische snufjes zowel voor een woon- als kantooromgeving. Aan dit tweede Huis werkten zo'n 100 bedrijven mee. In 2005 opent volgens Beliën Living Tomorrow III.

Het is niet uitgesloten dat dit er komt op de site van het eerste huis. In een mededeling juicht de VLD-Vilvoorde de weigeringsbeslissing toe. De partij wijst erop dat de plannen zich situeren in een woongebied dat aan een woonomgeving grenst met landelijk karakter. Door de grootschaligheid zou het project niet verenigbaar zijn met woonfunctie. De plannen zouden bovendien aanleiding geven tot een sterke toename van overlast door autoverkeer.