Grootscheepse controle in café Perron in Geel

Een honderdtal agenten van de lokale en federale politie heeft vrijdagochtend tussen 03.00 en 07.00 uur een controle uitgevoerd in café Perron aan de Antwerpseweg in Geel. Met de actie wilden de agenten de overlast aanpakken, het druggebruik in de instelling 'in kaart brengen' en de naleving van sociale wetgeving controleren. In het totaal werden 251 personen gecontroleerd. Vijf mensen werden administratief aangehouden, wegens verstoren van de openbare orde. Een persoon verbleef illegaal in ons land.

Belga

Daarnaast werd van zeven mensen, die "duidelijk onder invloed waren van verdovende middelen", een urinestaal afgenomen.

Op de vloer van het café werd een grote hoeveelheid drugs "van diverse aard" aangetroffen en "een grote hoeveelheid lege drugsverpakkingen". Een persoon werd tijdens de actie onwel door een combinatie van sterke drank en drugs. Er werd een MUG ter plaatse geroepen en de persoon werd voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis in Geel.

Na de controle werd een zaak van mogelijk zwartwerk in onderzoek genomen, ook werden inbreuken in het personeelsregister en tewerkstelling vastgesteld. De brandweer stelde een negatief verslag op over de brandveiligheid en de eetwareninspectie trof verschillende eetwaren aan waarvan de verbruiksdatum verstreken was.

Voor de actie werkten de lokale politie van Geel samen met de federale politie, het drugteam van de federale politie, en de lokale politiekorpsen van Hoogstraten en Turnhout. Ook de RVA, de sociale inspectie, de dienst douane en accijnzen, de eetwareninspectie en de brandweer van Geel namen aan de actie deel.