Ranst schrapt gemeentebelasting

De jongste Ranstse gemeenteraad had goed nieuws voor gezinnen en bedrijven. De coalitie van VLD - Ranst 2000 en Agalev besliste immers de extra algemene gemeentebelasting af te voeren. Volgens schepen van Financiën Dirk Van Nimwegen heeft de gemeente voldoende gunstige vooruitzichten om die opbrengst van 743.000 euro niet te moeten innen.

Kdejager

BR>

De Ranstse gemeenteraad werd voorgezeten door schepen Hugo Janssens (Ranst 2000). Die verving burgemeester Lode Hofmans (VLD) die nog met vakantie was. Toch was het schepen van Financiën Dirk Van Nimwegen die de aangename taak kreeg toebedeeld te verduidelijken waarom de gemeente de extra algemene gemeentebelasting weer gaat intrekken.

"Toen we met deze bestuursploeg van start gingen, bleek het nodig nieuwe inkomsten te genereren. Dat had het vorige beleidsteam zelf ook al toegegeven. Nu blijkt dat we die extra belasting niet echt meer nodig hebben, lijkt het ons het eerlijkst ze ook niet meer te innen. We kunnen het weer zonder de extra-belasting stellen dankzij de verlaging van het bedrag dat de gemeente aan het OCMW betaalt, de BTW-optimalisatie die ons dit jaar ongeveer 700.000 euro oplevert en het bezit van KMO-gronden in Oelegem die op 450.000 euro worden geraamd."

Pensioen

"De plannen rond de ontwikkeling van de industriezone langs de Oostmallesteenweg in Emblem en het bezit van onze Dexia-aandelen zorgen momenteel voor een bonus, die wel sterk zal terugkomen in de komende jaren. Dat gaat van ruim drie miljoen in 2002 tot amper 22.000 euro in 2006. We moeten ook blijven rekening houden met de stijgende pensioenuitgaven. Die zullen vooral vanaf 2010 zwaar worden. We willen de komende generaties niet alleen met dat probleem opzadelen. In 2006 zal er al 930.000 euro in ons pensioenfonds zitten."

Ook de CD&V was tevreden over de genomen beslissing - die voor een gezin een besparing van een kleine 100 euro en voor een alleenstaande van 50 euro betekent - maar wilde duidelijk beklemtonen dat deze bestuursmeerderheid al te vaak de schuld voor de invoering van deze belasting bij de vorige CVP-VLD-coalitie heeft gelegd. Fractieleider Luc Peeters (CD&V): ”Wij hebben die gemeentebelasting altijd aangevochten en krijgen nu gelijk. Het wordt tijd dat deze meerderheid toegeeft dat Ranst niet in zo'n slechte financiële toestand verkeerde, als vaak werd en wordt beweerd."

Opvallend is wel dat bij heel wat Ranstenaren onlangs de overschrijfformulieren voor zowel de belasting op rioleringen als de gemeentebelasting in de bus vielen. Dat zette bij een aantal mensen kwaad bloed, wat mogelijk ook heeft meegespeeld bij deze beslissing.