Antwerpen wil Kyoto-norm halen

Antwerpen wil het engagement aangaan om als eerste grote Vlaamse stad de Kyoto-norm te halen. Dat zeggen milieuschepen Pairon (Agalev) en Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a).

Belga

Van Brempt: "Een lokale Antwerpse Kyoto-aanpak vergt in een eerste fase energiebesparende investeringen in stadsgebouwen. Maar ook het bijsturen van gewoontes binnen stedelijke diensten kan een belangrijke energiebesparing betekenen: rationeel energie- en waterverbruik, verplaatsingen van gemeentepersoneel, materiaalkeuze en eigen afvalproductie. De verhuis van een aantal stadsdiensten naar één administratief centrum is een gedroomde kans om drastisch minder energie te verbruiken."

Concreet zal het college een cluster van beslissingen nemen om in gebouwen (die de stad niet op korte termijn verkoopt) energie en bijhorende kosten te besparen zonder zelf grote investeringen te moeten doen én recht te krijgen op extra subsidies.

"Tien procent vermindering in vergelijking met 1990 moet haalbaar zijn", aldus Van Brempt en Pairon. "Het aardolieverbruik is sindsdien spectaculair gedaald en ook gas- en electriciteitsverbruik gaan in de goede (dalende) richting".

Beide politici roepen andere steden en gemeenten op om het voorbeeld van Antwerpen te volgen.