Rent-a-Priest zoekt nieuwe voorgangers

Om de stijgende vraag naar begeleiding van vieringen te kunnen beantwoorden is Rent-a-Priest op zoek naar nieuwe voorgang(st)ers. Rent-a-Priest werd in april 2000 opgericht door drie geschorste priesters en stelt zich ten dienste van wie zich niet thuisvoelt in de klassieke kerk of er wegens echtscheiding of andersgeaardheid niet aan bod komt.

Belga

De groep telt thans vier vaste voorgangers. Naast de geschorste priester Norbert Bethune gaat het om Johan Vydt en Gino De Stobbeleir en een parochiepastoor in functie wiens naam niet bekend gemaakt wordt.

Vydt en De Stobbeleir zijn uitgetreden kloosterlingen die een priesterambt vervulden binnen de oud-katholieke kerk. "

Het afhaken van mede-oprichter Rudy Borremans in augustus 2001 is volgens Brems geenszins nadelig geweest voor het succes van Rent-a-Priest. "Hij heeft in Vlaanderen duidelijk iets losgemaakt waarvan Rent-a-Priest nog steeds de vruchten van plukt. Deze beweging is immers niet gelinkt aan personen". Zo is het ledenaantal inmiddels gestegen tot zo'n 3.500. Het afgelopen jaar bezochten meer dan 10.000 mensen de site www.rentapriest.be, vier keer meer dan het jaar voordien. Op 22 september viert Rent-a-Priest in Aalst haar tweede verjaardag.