"Geld naar de scholen, niet naar onderwijskoepels"

Het voorstel van CD&V om de scholen in plaats van de onderwijskoepels te finacieren is geen aanval tegen het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), maar eerder gericht tegen het Gemeenschapswonderwijs. Dat zei CD&V-voorzitter Stefaan De Clercq donderdag.

Belga

CD&V is voorstander van de financiering van leerlingen en scholen en niet van netten en koepels. Scholen moeten zo autonoom mogelijk zijn en de vrijheid hebben om een eigen netwerking en overkoepeling te realiseren. De partij zegt haar pijlen vooral te richten op het Gemeenschaponderwijs. Er moet volgen CD&V een einde worden gesteld aan de centrale fincanciering van de Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs (ARGO).

CD&V stapt bovendien uit de rondetafelconferentie over het onderwijs. Volgens De Clerck komt het minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten niet toe de besluiten te verwerpen van de werkgroep "vrijheid van onderwijs". "De rondetafel is dood en werd door Vanderpoorten trouwens gebruikt om het onderwijsveld even stil te houden. We doen daar niet meer aan mee", aldus De Clerck.

De partij kondigde aan dat ze van onderwijs, nochtans een Vlaamse bevoegheid, een belangrijk thema zal maken in het jaar van de federale verkiezingen. CD&V gaat een actie aan de schoolpoorten voeren en heeft daarvoor een brochure klaargestoomd.