Annan waarschuwt VS voor eenzijdige actie tegen Irak

VN-secretaris-generaal Kofi Annan heeft de VS gewaarschuwd voor een unilaterale actie tegen Irak. "Elk land heeft het recht om zichzelf te verdedigen als het aangevallen wordt", sprak Annan. "Maar geen land heeft het recht om geweld te gebruiken zonder rekening te houden met de legitimiteit die de Verenigde Naties aan de actie verleent".

Belga

Alle ogen zijn nu gericht op de toespraak van de Amerikaanse president. Die zal aan de Algemene Vergadering van de VN uitleggen waarom het Iraakse regime moet vervangen worden door een ander.

De tekst van Annan werd al op voorhand verspreid onder de pers omdat hij anders zou overschaduwd worden door de toespraak van de Amerikaanse president.