Franse gemeenschap: hogere studiebeurzen, ongenoegen numerus clausus

Print
De studiebeurzen voor het hoger onderwijs in de Franse gemeenschap gaan fors omhoog. Dat kondigde Françoise Dupuis (PS), minister voor het hoger onderwijs in de Franse gemeenschap, woensdag aan. Ze bekloeg zich over de nieuwe maatregelen van de federale regering inzake de numerus clausus.
Een gezin met twee tot drie kinderen en een gemiddeld inkomen kan een studiebeurs voor studenten in het hoger onderwijs krijgen die bijna dubbel zo hoog ligt als momenteel (1.115 euro ten opzichte van 620 euro). De beurzen zullen rekening houden met zaken die momenteel niet meetellen, zoals de verplaatsingskosten. Nieuw is ook dat een bissende student het recht op een studiebeurs behoudt. Volgens Dupuis maken de nieuwe maatregelen inzake de numerus clausus niemand gelukkig. Ze verwees naar twee koninklijke besluiten die tot doel hebben de toegang te beperken tot de specialisaties, na zeven jaar studie, door het aantal artsen te contingenteren dat een Riziv-nummer krijgt. Franstalige studenten genees- en tandheelkunde kondigden eerder aan dat ze, met steun van de studentenfederatie FEF, de schorsing en vernietiging van beide KB's aan de Raad van State vragen.

Dupuis staat positiever tegenover plannen van de federale regering om het aantal kinesisten en tandartsen te beperken dat aan het terugbetalingstarief van het RIZIV mag werken. Maar ze bekloeg zich woensdag over het gebrek aan duidelijkheid over de nakende federale wetgeving. "Eens de onzekerheid opgeheven, zullen de wettelijke bepalingen in de Franse gemeenschap worden opgeheven".

Ook in Franstalig België blijkt het aantal studenten kinesitherapie in vrije val. Dupuis sprak woensdag van een daling met 40 tot 65 pct tegenover dezelfde periode van vorig jaar. De inschrijvingen zijn weliswaar nog niet afgesloten, maar volgens Dupuis gaat het wat de Belgische studenten betreft om een dramatische daling. Tenslotte kondigde Dupuis aan dat de afgestudeerden in het hogeschoolonderwijs van het lange type vanaf dit academiejaar de titels van bachelor en master krijgen. Dat gebeurt in uitvoering van de Europese Bologna-verklaring. Het hele hogeschoolonderwijs in de Franse gemeenschap zal trouwens grondig worden gereorganiseerd. Zo zal het aantal kwalificaties dalen van 23 tot 12, zonder dat er daarbij volgens Dupuis aan de inhoud zal worden geraakt.
Nu in het nieuws