Parket vraag verbreking verwijzingsarrest Cools

De advocaat-generaal van het Hof van Cassatie heeft woensdag de verbreking geadviseerd van het verwijzingsarrest in de zaak Cools. Eerder dit jaar verwees de Luikse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Luik acht verdachten naar het Luikse hof op beschuldiging van mededaderschap op wijlen minister van staat Andre Cools. Het Hof van Cassatie heeft de zaak in beraad genomen en zal op 25 september een arrest vellen.

Indien het Hof van Cassatie het advies van het openbaar ministerie volgt, moet het dossier opnieuw door een kamer van inbeschuldigingstelling worden behandeld. Dat zou het assisenproces opnieuw veel vertraging laten oplopen. In zijn woensdagmorgen bekendgemaakte advies, stelt advocaat-generaal Jean Spreutels dat de KI in Luik de rechten van de verdediging heeft geschonden door, in afwezigheid van de partijen, onderzoeksrechter Véronique Ancia te horen in verband met de anonieme getuige die heeft bijgedragen tot de beschuldigingen in het dossier.

Na hun verwijzing op 22 april door de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Luik naar het assisenhof, stapten vier van de acht beschuldigden, met name Richard Taxquet, Cosimo Solazzo, Pino Di Mauro en Iachino Contrino naar Cassatie. Alle vier werpen ze op dat de rechten van de verdediging werden geschonden. Drie beschuldigden voerden het verhoor van Ancia aan als verbrekingsgrond. Zij krijgen gelijk van het het openbaar ministerie dat stelde dat een onderzoeksrechter tijdens de verwijzingsprocedure in aanwezigheid van alle partijen moet worden gehoord. Indien deze stelling wordt gevolgd door het hof zou de verbreking theoretisch slechts gelden voor drie van de in totaal acht beschuldigden. In de praktijk is het echter uitgesloten dat zij afzonderlijk zouden worden berecht.

Nu in het nieuws