Minister Michel herdenkt 11 september in New York

Print
In de Verenigde Staten gaan woensdagochtend vroeg plaatselijke tijd de herdenkingsevenementen van de terroristische aanslagen van 11 september van start. Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel is voor de herdenking naar New York afgezakt. "De wereld is veranderd", aldus Michel een jaar na de aanslagen. "In plaats van een meer transatlantische politieke situatie leidde 11 september tot een wereldbeeld waarbij de VS unilateraal te werk gingen", oppert hij.
Het wegblijven van een transatlantische reactie is volgens de minister, die vanaf donderdag in New York de algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN) bijwoont, niet enkel te zoeken in Washington maar ook binnen de Europese Unie, "die er niet in slaagt met een stem te spreken als het over buitenlandse politiek gaat". "De VS hebben zich gericht op EU-landen die nog het idee van een staatsmacht koesteren", vindt Michel, onder meer verwijzend naar Groot-Brittannië.

De vice-premier ziet ook een verschillende "perceptie van waarden" tussen Washington en Brussel, "bijvoorbeeld als het gaat over de Kyoto-normen of het internationaal strafhof". Michel wees bijgevolg op de nood aan dialoog en het feit dat de vijftien EU-lidstaten met één stem moeten spreken.

Wat Irak betreft, herhaalde Michel de nood voor onder meer een akkoord binnen de VN-Veiligheidsraad. Washington zegt, samen met Londen, dat Irak massavernietigingswapens produceert en wil daar een eind aan stellen. Andere landen en de meeste EU-lidstaten, onder meer België, vinden dat er nood is aan bewijzen en menen dat een eventuele militaire actie zonder een akkoord van de VN-Veiligheidsraad niet kan.
Nu in het nieuws