Bush: Amerika heeft vrienden nodig voor vrede

Print
De Amerikaanse president Bush heeft woensdag geprobeerd internationale zorgen over Amerika's houding weg te nemen door te stellen dat de Verenigde Staten en zijn bondgenoten samen de terreur bestrijden. "Amerika heeft partners nodig om de vrede te bewaren en we zullen samenwerken met elke natie die dit nobele doel voor ogen heeft."
Bush, de 43e president van de VS, stelt dat in een zelfgeschreven commentaar dat The New York Times woensdag, 11 september, heeft gepubliceerd onder de titel 'Het veiligstellen van de triomf van de vrijheid'. Donderdag zal de president voor de Verenigde Naties proberen de landen te overtuigen van de noodzaak van militaire actie tegen Irak.

"De aanslagen van 11 september brachten de Amerikanen droefheid en verschrikking en dreven ons land in een oorlog. Ze toonden de wreedheid van onze vijanden, leverden ernstige bedreigingen op voor ons land en demonstreerden het karakter en de beschaafdheid van ons volk. Op een moment waar het erop aankwam, werd de geestkracht van mannen en vrouwen in New York City, in het Pentagon en aan boord van vlucht 93 de geestkracht van ons land."

Over de strijd tegen terreur stelt Bush dat samen met bondgenoten de strijd moet worden aangegaan tegen "de groeiende bedreiging van regimes die terreur steunen en chemische, biologische en nucleaire wapens maken". "De gevolgen van niet handelen kunnen rampzalig zijn."

"Wat sinds 11 september is veranderd, is dat onze natie inziet dat deze onderwerpen zeer urgent zijn en de nieuwe kansen die we hebben om er iets aan te doen." De president ziet het bereiken van vrede en het bestrijden van terrorisme als een grote uitdaging. "De Verenigde Staten verwelkomen de verantwoordelijkheid om te leiden in deze grote missie."

"We hebben nu sinds generaties de beste kans om een wereld te maken waar grote machten samenwerken in vrede, in plaats van zich steeds voor te bereiden op oorlog. Competitie tussen grote machten is onvermijdelijk, maar gewapende conflicten in onze wereld zijn dat niet." Bush prees de veranderingen in Rusland en China. Amerika zal de voortgang van democratie daar aanmoedigen, maar zal zich ook inzetten van mensenrechten en bestrijding van ziekten en armoede.

Afghanistan noemde Bush een zwakkere staat. "Meer dan ooit weten we dat zwakkere staten, zoals Afghanistan, een groot gevaar voor wereldvrede kunnen betekenen. Armoede verandert arme mensen niet in terroristen en moordenaars. Maar armoede, corruptie en repressie zijn in veel gemeenschappen een giftige combinatie, die leidt tot zwakke regeringen."
Nu in het nieuws