Verplichte tewerkstelling allochtonen: tegenkanting oppositie

De oppositiepartijen Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) en Vlaams Blok reageerden dinsdag negatief op het voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Johan Vande Lanotte (sp.a) om werkgevers te verplichten om allochtonen in dienst te nemen. Quota werpen zelden goede resultaten af, aldus N-VA-kamerlid Danny Pieters.

Pieters verwijst naar het falen van de quota in de openbare dienst voor mensen met een handicap. Het voorstel zal volgens hem ook contra-productief werken. Werkgevers verplichten een allochtoon aan te werven ten nadele van de "autochtone Vlamingen" is allerminst de beste manier om de Vlamingen te bewegen tot meer openheid en verdraagzaamheid, aldus Pieters.

De N-VA vraagt zich af welke allochtonen moeten "voorgetrokken" worden en wijst erop dat mensen die in ons land geboren werden uit immigranten sinds de snel-Belg-wet bijna automatisch de Belgische nationaliteit krijgen.

Volgens de partij had de regering aan die nationaliteitsverwerving een integratievereiste en een taalkennis moeten koppelen. Al wie hier legaal verblijft, heeft de plicht zich maatschappelijk te integreren en dat veronderstelt een minimale taalverwerving. De oververtegenwoordiging van jonge allochtonen bij de mensen zonder werk is vooral te wijten aan het feit dat ze niet maatschappelijk geïntegreerd zijn en onvoldoende Nederlands kennen, aldus Pieters.

Hij pleit voor toegankelijke en kosteloze taalcursussen en een doorgedreven gelijke kansenbeleid in het onderwijs. De voorstellen van de Gentse onderwijsschepen Freya Van den Bossche (sp.a) om allochtone kinderen in hun huistaal onderwijs te verstrekken, staan daar haaks op, aldus nog Pieters.

Nu in het nieuws